cui resistite
welkom op mijn website
Wie ben ik en waarom deze homepage?

Mijn naam is Cor Mennen en ik ben sinds 1 augustus 2003 pastoor van de parochies Maria Onbevlekt Ontvangen (Grote Kerk) en de H. Geest (Visserskerk) te Oss. Daarnaast was van 1 september 2003 waarnemend pastoor van de parochie H. Paulus. Vanaf 1 mei 2010 zijn de parochies van Maria Onbevlekt Ontvangen en de H. Paulus samengegaan in de H. Willibrordusparochie met als enige kerk de grote kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen. Van deze nieuwe parochie ben ik de eerste pastoor. Op 1 januari 2011 heeft zich hierbij de parochie van de H. Geest aangesloten. Momenteel werken we aan een fusie met de parochiële eenheid Berghem (Berghem, Megen, Macharen en Haren).
Op 1 januari 2017 is mij ontslag verleend als pastoor van de H. Willibrordus te Oss in verband met mijn emeritaat. Vanaf dat moment woon ik in Vlijmen. De bisschop heeft besloten ook mijn taken als gedelegeerde voor liturgie en kerkelijke kunst te beëindigen

Ik blijf nog wel docent kerkelijk recht aan het seminarie en aan de diakenopleiding van het bisdom 's-Hertogenbosch, en lid van het kathedraal kapittel. De bisschop referent voor de liturgie, Mgr. Liesen, heeft mij gevraagd consultor te worden bij de Nationale Raad voor Liturgie

Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het klein seminarie en het groot seminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik opdracht van Mgr. ter Schure nog een licentie kerkelijk recht gehaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Op 31 mei 1969 volgde de priesterwijding.
Van 1969-1972 kapelaan in Aarle-Rixtel.
Van 1972-1980 kapelaan Tilburg, H. Margarita Maria, Ringbaan West
Van 1980-1993 pastoor in diezelfde parochie.
Van 1990-1993 tevens pastoor Tilburg HH. Petrus en Paulus.
Van 1993-2003 pastoor van de parochie St. Martinus en St. Jan te Heeze.
Van 2003-2017 pastoor in Oss
Vanaf 1 januari 2017 met emeritaat en wonend in Vlijmen.

Wilt u met mij in contact komen dan kan dat via info@mennenpr.nl


home

liturgie

getijdengebed

preken

voordrachten

vrijmoedig
commentaar

ons geloof

documenten


Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
Waarom deze homepage?

Daarmee beoog ik diverse doelen:

* ik wil iedereen de gelegenheid geven dagelijks over de voornaamste teksten van het kerkelijk getijdengebed te beschikken en dit eventueel on line te bidden. Vroeger gaf ik daarvoor maandelijks de juiste tekste. Nu geef ik de link naar een uitstekende website.

* ik wil iedereen de mogelijkheid geven de juiste liturgische teksten te gebruiken bij het maken van boekjes voor gelegenheidsvieringen zoals huwelijken, uitvaarten en dopen.

* ik wil artikelen, lezingen, commentaren op en over actuele kerkelijke en maatschappelijke zaken ter kennis van belangstellenden brengen.

* ik wil een gedeelte van mijn eigen preekervaring ter beschikking stellen van medepredikanten die daar misschien wat inspiratie in kunnen vinden.

* ten slotte wil ik ook catechetische teksten aanbieden waar sommigen misschien wat mee kunnen.
cui resistite
Nieuwe vrijmoedig commentaren:Alle commentaren

Jezus heeft zoveel gezegd...

De grootste zorg van het Vaticaan is de klimaatverandering

Afrikaanse bisschop bezorgd over de synodevaders die de media willen plezieren.

Wat is de betekenis van de nieuwe ferula?

Hoe "klerikalisme" er werkelijk uitziet?

Beschouwingen over seksuele identiteit, de Jeugdsynode en het bruggen bouwen van pater Martin (Mattson)

Een derde getuigenis van aartsbisschop Viganò

RIP het katholicisme van Vaticanum II (Kwasniewski)

Twee nieuwe verklaringen en het gebrek aan vertrouwen in de Kerk (Royal)

De ziekte van de Kerk heet postmodernisme (Lanzetti)

Bij de opening van de nieuwe Synode (Royal)

Mijn reactie op de crisis in de Kerk

Missen we Klaas Dijkhoff?

De katholieke Kerk valt uit elkaar en hier zien we waarom (Last)

Kardinaal Schönborn en het sprookje van de goede paus (Tobias Klein)

Het “Systeem Bergoglio” werkt cover-up en misbruik in de hand

Trouw blijven in moeilijke tijden

Getuigenis van aartsbisschop Vigano en oproep tot aftreden van de paus (vertaling)

De paus en de huidige crisis in de Kerk

De valse troost van pater Martin

Het schisma voltrekt zich

De verandering van de Catechismus gaat in tegen de natuurwet en tegen het depositum fidei (Kwasniewski)

Het juiste antwoord op de Gay Pride (Schneider)

Twee priesters in de gevangenis. Zicht op het karakter van de paus (Henry Sire)

Humanae Vitae was moedig (prof de Mattei)

“Humanae Vitae”. Ziehier, hoe het geboren is en wee hem die eraan komt (Sandro Magister)

Edward Pentin: interview met Mgr. Melina over "Humanae Vitae"

Desoriënteringhulp van de Duitse Bisschoppenconferentie (Hecker)

Wat is het werkelijke doel van de jeugdsynode (Meloni)

Eccles 2

Apostolische exhortatie of ergernis

Stéphane Mercier: staan voor de waarheid deel 2

Stéphane Mercier: staan voor de waarheid 1

Anselm Gruen in Den Bosch: een kerkelijke klimaatverandering?

De diversiteitsdrive van de Kerk van Engeland

Wat gebeurt er in Duitsland? (Chaput)

Een bijdrage aan de verwarring?

"Ernstige nood" of alibi ter verruiming van de intercommunie

Interview met bisschop Athanasius Schneider

De vermeten diaken Vermaat

Interview met kardinaal Burke

De waarheid maakt u vrij

Een moedige kardinaal

De kleurloze kardinaal die roze werd....

Wie is pater James Martin SJ?

Verschillend gebruik van het begrip “fundamentalisme” bij Benedictus XVI en Franciscus (Katholisches)

Paulus VI en de hervorming van de liturgie (Magister)

Een roze vervolg

Gelovigen hebben rechten en bisschoppen plichten

De hervorming van Bergoglio is al geschreven: door Luther (Magister)

Weinig vreugde en veel gescheld (Magister)

Gesprek over petitie aan Bisschoppen op Radio Maria

BREAKING: OPEN BRIEF AAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

De hel bestaat echt (de Mattei)

Paus Franciscus vergroot de verwarring (kardinaal Burke)

Is de paus een ketter?

Open brief aan de bisschoppen (Brugger)

De truc van de eucharistische honger

Interview kardinaal Eijk

Vaticanum II revisited

De retorische truc

Duitse bisschoppen moeten hun voorzitter afzetten (von Gersdorf)

De verklaring van trouw aan de overgeleverde leer van de bisschoppen van Kazachstan

Kardinaal Sarah: God of niets

De geest van verzet (Roberto de Mattei)

De Amorieten en de ketterij der schuivende panelen

Trump

Eccles is saved

Ploumen 2 door Steve Skojec

Sluipende secularisatie vermomd als pastoraal

Schande

De Heer is ook nu in de boot

De bisschop en de boze priesters

Eed van trouw aan het geloof

Ik ben een kinderarts

De zelfvernietiging van de Kerk

De Dictator Paus (De Mattei)

De "Lutherse hervorming" van paus Franciscus (de Mattei)

De aanval op het priesterschap komt in een kritieke fase (Katholisches)

Franciscus en de leer van de rechtvaardiging

Brief van theoloog aan de paus

Brief aan Tosatti over het eind der tijden

Openingsrede Symposium Humanae Vitae kardinaal Brandmüller

Nieuwe Academie Johannes Paulus II

500 jaar reformatie, reden tot droefheid

Kardinaal Sarah krijgt van Franciscus een draai om zijn oren (Sandro Magister)

Wetenschap is juist binnen het christendom ontstaan (Mgr. Mutsaerts)

Update van het einde der wereld: de uitersten volgens Franciscus (Sandro Magister)

De parabel van de grootinquisiteur

Is Reusel symptomatisch?

Klimaat van angst: de nieuwe harde aanpak van katholieke theologen

Waarom de gematigde benadering van paus Franciscus revolutionair is

Jammerlijke ondeskundigheid

Een sfeer van angst.... en niet ten onrechte!

De wereldwijde impact en betekenis van de Correctio Filialis (de Mattei)

Correctio filialis. Waarom?

Taal zal alleen verwoesting zaaien (reactie column BD)

Brief aan de paus van Fr. Cipolla

De Kerk na Amoris Laetitia (interview Josef Seifert)

Een procedure om dwalingen van de paus vast te stellen

De anatomie van een fiasco

Onkatholieke dwaasheid

Müller eruit

De roze kathedraal

De kardinaal en de moraal

Apokalytisch

Een niet katholieke UCL

Licht op de hedendaagse crisis
(De Mattei)

Dit rampzalig pausschap (Phil Lawler)

Franciscus - katholiek populisme (Hans Winkler)

Schandaal in het Vaticaan (De Mattei)

Wanneer de publieke terechtwijzing dringen en noodzakelijk is (De Mattei)

Paus Franciscus, bron van verdeeldheid (Phil Lawler)

Franciscus vernietigt de Soevereine Orde van Malta (De Mattei)

Twee plus twee is nooit vijf

Waarom steeds minder priesters
paus Franciscus kunnen uitstaan

Het 'vak' van Frank Bosman

Kerstpreek 2016

Het Franciscusschisma

Harteloze heidenen

Verklaring van trouw
aan de leer van de Kerk
over huwelijk en gezin (uit Engels)

Polarisatie en framing

Wie zijn we als parochie...

Schoenmaker, blijf bij je leest

Communiqué

Beste Henk (antwoord aan Henk
Degen)

Jezus huilt om Amoris Laetia

Verantwoording

Amoris Laetitia. Zondenvergeving
zonder bekering?

Noodzaak tot verheldering
Mgr. Athanasius Schneider

Breuk met de doctrinaire traditie

Paus belt Hendrik VIII

Amoris Laetitia 2

Amoris Laetitia 1


Het programma waarmee ik deze website maak, functioneert steeds minder. Daarom zijn er al geruime tijd geen commentaren meer verschenen.

Binnenkort zullen de "vrijmoedige commentaren" verschijnen op een nieuw blog dat u zult kunnen vinden onder:

fortesinfide.nl

Die titel betekent "sterk in het geloof". Samen met mijn "wapenspreuk "Cui resistite" (weerstaat hem) vormt dat een bijbeltekst waarin Petrus schrijft dat onze vijand, de duivel, als een leeuw over de aarde rond gaat, op zoek naar wie hij kan verslinden. En dan schrijft Paulus: WEERSTAAT HEM, STERK IN HET GELOOF.  (1 Petr. 5)
Ik denk dat het in de huidige crisis in de Kerk daarom draait: sterk te staan in het geloof en zo de duivel die de bewerker van de crisis is, te weerstaan

De andere teksten blijven onder mennenpr.nl