cui resistite
welkom op mijn website
Wie ben ik en waarom deze homepage?

Mijn naam is Cor Mennen en ik ben sinds 1 augustus 2003 pastoor van de parochies Maria Onbevlekt Ontvangen (Grote Kerk) en de H. Geest (Visserskerk) te Oss. Daarnaast was van 1 september 2003 waarnemend pastoor van de parochie H. Paulus. Vanaf 1 mei 2010 zijn de parochies van Maria Onbevlekt Ontvangen en de H. Paulus samengegaan in de H. Willibrordusparochie met als enige kerk de grote kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen. Van deze nieuwe parochie ben ik de eerste pastoor. Op 1 januari 2011 heeft zich hierbij de parochie van de H. Geest aangesloten. Momenteel werken we aan een fusie met de parochiële eenheid Berghem (Berghem, Megen, Macharen en Haren)

Ik ben docent kerkelijk recht aan het seminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch, gedelegeerde voor liturgie en kerkelijke kunst van de bisschop van 's-Hertogenbosch en lid van het kathedraal kapittel.

Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het klein seminarie en het groot seminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik opdracht van Mgr. ter Schure nog een licentie kerkelijk recht gehaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Op 31 mei 1969 volgde de priesterwijding.
Van 1969-1972 kapelaan in Aarle-Rixtel.
Van 1972-1980 kapelaan Tilburg, H. Margarita Maria, Ringbaan West
Van 1980-1993 pastoor in diezelfde parochie.
Van 1990-1993 tevens pastoor Tilburg HH. Petrus en Paulus.
Van 1993-2003 pastoor van de parochie St. Martinus en St. Jan te Heeze.

Wilt u met mij in contact komen dan kan dat via info@mennenpr.nl


home

liturgie

getijdengebed

preken

voordrachten

vrijmoedig
commentaar

ons geloof

documenten


Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
Waarom deze homepage?

Daarmee beoog ik diverse doelen:

* ik wil iedereen de gelegenheid geven dagelijks over de voornaamste teksten van het kerkelijk getijdengebed te beschikken en dit eventueel on line te bidden. Vroeger gaf ik daarvoor maandelijks de juiste tekste. Nu geef ik de link naar een uitstekende website.

* ik wil iedereen de mogelijkheid geven de juiste liturgische teksten te gebruiken bij het maken van boekjes voor gelegenheidsvieringen zoals huwelijken, uitvaarten en dopen.

* ik wil artikelen, lezingen, commentaren op en over actuele kerkelijke en maatschappelijke zaken ter kennis van belangstellenden brengen.

* ik wil een gedeelte van mijn eigen preekervaring ter beschikking stellen van medepredikanten die daar misschien wat inspiratie in kunnen vinden.

* ten slotte wil ik ook catechetische teksten aanbieden waar sommigen misschien wat mee kunnen.
cui resistite
Nieuwe vrijmoedig commentaren:
Een merkwaardig figuur

Manipulatie aan de top

Dossier Synode/Paus
met o.a.  Tango met de paus

Het grote demasqué

Je ne suis pas Charlie

Brieven uit Siena van Victoria Bonelli

Barmhartigheid

Onzinnige vrijzinnigheid

Heeft de parochie nog toekomst?

De islam en het Westen

Morele normen op zijn kop

Het Instrumentum Laboris en
de traditionele moraal
door Roberto Mattei

Niets nieuws: Theodorus de
Studiet en de Echtbrekerssynode

Het resultaat van de Gezinssynode

Een oude film

Een achterdeur, Mgr. Athanasius
Schneider

Kardinaal Danneels en het Afrikaans "triomfalisme"

Aflaten en oordeel in de motten-
ballen

Paus en theologie

Kardinaal Burke en de Synode